การยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการตรวจสอบสัญชาติแรงงานต่างด้าว

การยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการตรวจสอบสัญชาติแรงงานต่างด้าว ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

อ่านเพิ่มเติม...

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

MOU

@@ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า ต่อเนื่อง 4 ปี @@

สัญชาติลาว 

สัญชาติกัมพูชา สัญชาติเมียนมา 
 - บันทึกความเข้าใจ  - บันทึกความเข้าใจ  - บันทึกความเข้าใจ
 - ขั้นตอนและเอกสาร  - ขั้นตอนและเอกสาร  - ขั้นตอนและเอกสาร
 - แบบฟอร์ม  - แบบฟอร์ม  - แบบฟอร์ม
 - บริษัทจัดหางานลาว  - บริษัทจัดหางานกัมพูชา  - บริษัทจัดหางานเมียนมา

 

รายชื่อ / บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการ

    - ประเทศไทย update

 

กิจการประมงทะเล

    - แบบฟอร์ม สัญญาจ้างแรงงานประมงทะเล  new

 

ตำแหน่งงานที่อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างด้าว

   - งานกรรมกร

   - งานรับใช้ในบ้าน

 

อัตราค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว

 ในท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2558 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

  - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1 ปี :    900 บาท

  - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 2 ปี : 1,800 บาท

  - ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท

  - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงานสำหรับสาขาอาชีพรับจ้างทำงานในบ้านและอาชีพกรรมกรในทุกกิจการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 - สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 - สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10

 - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

 

โทรศัพท์ 0 2354 1763 หรือ 0 2354 1768

โทรสาร 0 2354 1723

สายด่วน 1694

 

boss
001073093
วันนี้
วันที่ผ่าน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่าน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่าน
ทั้งหมด
346
1955
5616
8877
6753
55823
1073093

Your IP: 54.167.126.229
Server Time: 2015-08-05 07:05:18